Analiza składu ciała przy użyciu bioimpedancji jest nieinwazyjną metodą pomiarową, która mierzy opór elektryczny tkanek ciała w celu określenia różnych składników, takich jak masa tłuszczu, masa beztłuszczowa, woda w organizmie itp. Poniżej znajduje się opis procesu analizy składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji:

1. Podstawy Teoretyczne:
– Opór Elektryczny: Tkanki tłuszczowe, mięśnie i woda posiadają różne właściwości elektryczne. Opór elektryczny zmienia się w zależności od rodzaju i ilości tkanek obecnych w organizmie.
– Bioimpedancja: Metoda ta polega na przesyłaniu niewielkiego prądu elektrycznego przez organizm i pomiarze oporu elektrycznego oraz reaktancji, czyli oporu zmiennej elektryczności.

2. Proces Pomiarowy:
– Osoba poddawana badaniu jest umieszczana na specjalnej wadze lub platformie, która generuje niskonapięciowy prąd elektryczny.
– Elektrody są umieszczone na kończynach (najczęściej na stopach i dłoniach), a prąd przepływa przez organizm.
– Czas, jaki prąd potrzebuje, aby przejść przez ciało, jest mierzony i wykorzystywany do obliczenia oporu bioelektrycznego.

3. Parametry Pomiarowe:
– Masa Tłuszczu: Opór elektryczny jest większy w tkankach tłuszczowych, co umożliwia określenie ilości masy tłuszczu.
– Masa Beztłuszczowa: Opór elektryczny w mięśniach jest niższy, co pozwala na określenie masy beztłuszczowej, czyli mięśni, organów, kości itp.
– Woda w Organizmie: Bioimpedancja może również dostarczać informacji na temat ilości wody w organizmie, zarówno wewnątrzkomórkowej, jak i pozakomórkowej.

4. Czynniki Wpływające na Precyzję:
– Hydratacja: Precyzja pomiarów może być wpływana przez poziom nawodnienia organizmu.
– Aktywność Fizyczna: Po intensywnym wysiłku fizycznym wyniki mogą być zniekształcone ze względu na krótkotrwałe zmiany w poziomie wody w organizmie.

5. Zastosowanie:
– Monitorowanie Postępu Treningu: Bioimpedancja jest stosowana w sporcie do monitorowania zmian w składzie ciała w trakcie treningu.
– Ocena Stanu Zdrowia: Jest używana w dziedzinie medycyny do oceny składu ciała w kontekście chorób związanych z otyłością lub zanikiem masy mięśniowej.

Analiza składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji jest szybkim i nieinwazyjnym narzędziem, które dostarcza cennych informacji dotyczących zdrowia i kondycji naszego organizmu. Jednakże, jak w przypadku każdej metody, precyzję pomiarów warto analizować w kontekście indywidualnych warunków i ograniczeń.