Wśród mieszkańców większości krajów europejskich, także w Polsce, w ciągu ostatnich lat nastąpiły widoczne zmiany w sposobie odżywiania. Powody tego są rozmaite: inny styl życia, w tym zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, coraz częstsze podróże, coraz liczniejsi migranci.

Wszystko to powoduje, że zmienia się sposób myślenia o żywności i odżywianiu, zwiększa się zapotrzebowanie na coraz bardziej różnorodne produkty sięgające do rozmaitych tradycji kulinarnych – a te, dzięki zmianom kulturowym (przepływowi towarów i informacji), są coraz łatwiej dostępne. Przeobrażeniom tym towarzyszą oczywiście także zjawiska negatywne – nieregularne i pośpieszne jedzenie, bez kontroli nad składem żywności (często np. poza domem).

Świadomość racjonalnego odżywiania to klucz to osiągnięcia sukcesu. Jest to szczególnie ważne również wobec tego, że psychologowie odnotowują wyraźny związek pomiędzy dobrostanem (poczuciem jakości życia i poczuciem szczęścia), a własnym zdrowiem, przy czym ich wpływ jest wzajemny. Im większymi jesteśmy optymistami, tym bardziej zmniejsza się nasze ryzyko zachorowań. Zapanowanie nad własnym ciałem i zdrowiem, (któremu służy m.in. zdrowe odżywianie się, zdrowy styl życia) i dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich powoduje, że zwiększa się nasz poziom optymizmu i dobrostanu. To z kolei wpływa na nasze zdrowie.

Prowadzimy szereg szkoleń, wykładów czy warsztatów dostosowanych pod grupę uczestników bądź słuchaczy.

Zachęcamy do współpracy.