funkcjonalnyForma aktywności fizycznej łącząca zalety terapii i treningu, uczestnikami są osoby z „przeszłością medyczną” tzn. są w trakcie lub właśnie zakończyły proces leczenia(usprawniania fizjoterapeutycznego) i nie są wstanie na tym etapie podjąć treningu sportowego. Poprzez usystematyzowane zajęcia o charakterze ruchowym z precyzyjnie dobraną formą do założonych celów, możliwe jest przywrócenie pełnej sprawności układów kostno-stawowych i mięśniowych, obciążonych rożnymi urazami i schorzeniami do poziomu sprzed zdarzenia.

W procesie treningu medycznego dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie wyizolowane grupy mięśni. Chodzi głównie o odtworzenie naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych. Cały ten proces zorganizowany jest w warunkach tradycyjnego fitnessu a nie sali rehabilitacyjnej dając pacjentom po kontuzji komfort treningu w klimacie odmiennym od szpitalnego.